Tiếng Anh Lớp 7: 1.Tuan,Phong and Xuan are some of the best student at English in our class.—->Among…. 2.He had been prevented from his illness,b

Tiếng Anh Lớp 7: 1.Tuan,Phong and Xuan are some of the best student at English in our class.—->Among…. 2.He had been prevented from his illness,but he passed the final examination last year.—->Although….. 3.You should always study well although you encounter difficulties.—->Whatever…. 4.He often tells lies but many people believe him.—->Although 5.She can’t answer my question although she is very intelligent.—->No matter how… 6.He does anything.He always tries his best.—->No matter what…. Bài này là về liên từ,mình đang cần gấp.Cảm ơn mọi người đã giúp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai