Tiếng anh Lớp 6: (Viết lại câu mà không làm thay đổi ) 1. My house has got five rooms. → There…… 2. The bus station isn’t far from the new shopping

Tiếng anh Lớp 6: (Viết lại câu mà không làm thay đổi ) 1. My house has got five rooms. → There…… 2. The bus station isn’t far from the new shopping center. → The bus station is…… 3. There isn’t a telephone in the living room. → We…….. 4. The house is behind the trees. -There are trees….. 5. There are only a few biscuits in the packet. -There aren’t…… 6. There are two bathrooms in that house. -That house …… 7. I like the kitchen most. → My favourite…. 8. Is there a garden in front of the house? -Does the house…., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng anh Lớp 6: (Viết lại câu mà không làm thay đổi ) 1. My house has got five rooms. → There…… 2. The bus station isn’t far from the new shopping”

 1. 1. there are 5 rooms in my house

  2. The bus station isn’t near the new shopping center.

  3.we don’t have a telephone in the living room.

  4. There are trees in front of the house

  5. There aren’t may biscuits in the packet.

  6. that house has 2 bathrooms

  7. my favourite room is the kitchen

  8. does the house have a garden in front of

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ