Tiếng anh Lớp 6: Fill in the blank with a / an or the or no article (0). 1. What C strange boy! 2. I have _cold and must drink hot milk with honey and

Tiếng anh Lớp 6: Fill in the blank with a / an or the or no article (0). 1. What C strange boy! 2. I have _cold and must drink hot milk with honey and stay in 3. Englishmen eat salad and _apple at noon. bed till Monday., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ