Tiếng anh Lớp 6: Exercise 4: Use your notes to write a paragraph about your hometown (Dựa vào bảng trên viết một đoạn văn 40-50 từ về quê nhà của bạn)

Tiếng anh Lớp 6: Exercise 4: Use your notes to write a paragraph about your hometown (Dựa vào bảng trên viết một đoạn văn 40-50 từ về quê nhà của bạn), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai