Tiếng anh Lớp 6: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Which word has the closest meaning to “outgoing”? A. shy

Tiếng anh Lớp 6: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Which word has the closest meaning to “outgoing”? A. shy B. close C. embarrassed D. open, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ