Tiếng Anh Lớp 5: today is …………………. than yesterday. a) more sunny  b) more sunnier c) sunnier d) sunny

Tiếng Anh Lớp 5: today is …………………. than yesterday. a) more sunny  b) more sunnier c) sunnier d) sunny, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ