Tiếng Anh Lớp 5: My name is Lisa. Our school trip was last Sunday. We went to the zoo and saw a lot of animals. I saw tigers. They are big. When I was t

Tiếng Anh Lớp 5: My name is Lisa. Our school trip was last Sunday. We went to the zoo and saw a lot of animals. I saw tigers. They are big. When I was there, they ate fast. Peter saw crocodile, they are long and they have got big mouths. Jennies saw pandas, they are cute and when she was there, they ate bamboos slowly. 1. When was her school trip?……………………………………………………………………………. 2. Where did she go? ………………………………………………………………………….. 3. How are the tigers? ………………………………………………………………………….. 4. What did Peter see? ………………………………………………………………………….. 5. What did Jennie see? ………………………………………………………………………….., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ