Tiếng Anh Lớp 5: Mark the stress (‘) on the words. Then say the words aloud. 1. City 2. Village 3. Mountain 4. Tower

Tiếng Anh Lớp 5: Mark the stress (‘) on the words. Then say the words aloud. 1. City 2. Village 3. Mountain 4. Tower, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ