Tiếng Anh Lớp 5: II. FILL THE BLANK: 1. N_SE 2. STO Y 3. DA CE 4. PE CH 5. H AD 6. T IN 7. DO N 8. NUM ER 9. PL ASE 10. TRO SERS 11. MY 12.

Tiếng Anh Lớp 5: II. FILL THE BLANK: 1. N_SE 2. STO Y 3. DA CE 4. PE CH 5. H AD 6. T IN 7. DO N 8. NUM ER 9. PL ASE 10. TRO SERS 11. MY 12. BED OOM 13. E SY 14. NUM ER 15. COL UR 16. THI D 17. D AR 18. CI EMA 19. FU NY 20. HREE 21. E AM 22. MU EUM 23. ITHER 24. CIMB 25.J LY 26. K TCHEN 27. SK RT 28. W FE 29. SOC 30. CA DY 31. PI ZA 32. AL AYS 33. VIL AGE 34. SUM ARY 35. TA LE 36. P OR 37. AB UT 38. NU SE 39. RI H 40. BO RD, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai