Tiếng Anh Lớp 5: Exercise 6. Fill in the blank with ONE word. Trung: Hello, Nam. Nam:   Hi, Trung. Trung: (1)……………….are you going? Nam:  I’m go

Tiếng Anh Lớp 5: Exercise 6. Fill in the blank with ONE word. Trung: Hello, Nam. Nam:   Hi, Trung. Trung: (1)……………….are you going? Nam:  I’m going to Hoa’s house. Trung: Where does she (2) ……………….? Nam:  She lives (3) ……………….16, Pham Van Dong Street. Trung: Does she live (4) ……………….a house? Nam: No, She lives (5) ……………….her parents in a flat., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ