Tiếng Anh Lớp 12: When I ……….home last night, I ……. that Jane …… a beautiful candlelight dinner. A. had arrived / discovered / prepared B. was arrivi

Tiếng Anh Lớp 12: When I ……….home last night, I ……. that Jane …… a beautiful candlelight dinner. A. had arrived / discovered / prepared B. was arriving / had discovered / was preparing C. have arrived / was discovering / had prepared D. arrived / discovered / was preparing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ