Tiếng Anh Lớp 12: We decided to leave the party early____________it was boring. A. due to B. because C. but D. and

Tiếng Anh Lớp 12: We decided to leave the party early____________it was boring. A. due to B. because C. but D. and, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: We decided to leave the party early____________it was boring. A. due to B. because C. but D. and”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ