Tiếng Anh Lớp 12: Two students are talking about the school curriculum. – Ted: “Swimming should be made part of the school curriculum.”

Tiếng Anh Lớp 12: Two students are talking about the school curriculum. – Ted: “Swimming should be made part of the school curriculum.” – Kate: “________. It is an essential life skill.” A. Oh, that’s a problem. B. I can’t agree with you more. C. Not at all D. You can make it., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai