Tiếng Anh Lớp 12: Two friends are talking about the university entrance examination. Peter: “ My parents gave me no choice but to study business.” Dann

Tiếng Anh Lớp 12: Two friends are talking about the university entrance examination. Peter: “ My parents gave me no choice but to study business.” Danny: “                .” A. Well, so be it.B. Of course not.C. Oh, by all means.D. No, I can’t get it., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai