Tiếng Anh Lớp 12: The leader went so fast that no one could keep up with him. A. If only the leader had gone faster. B. What a fast leader! C. I

Tiếng Anh Lớp 12: The leader went so fast that no one could keep up with him. A. If only the leader had gone faster. B. What a fast leader! C. If the leader hadn’t gone so fast, we could have kept up with him. D. I wish the leader could not have kept up with us., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ