Tiếng Anh Lớp 12: The internship in this company      an influence on him for the rest of his life. A.had B. made C. took                       D. gave

Tiếng Anh Lớp 12: The internship in this company      an influence on him for the rest of his life. A.had B. made C. took                       D. gave, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ