Tiếng Anh Lớp 12: She is a rising star as a standup comedian, always able to bring down the …. during each performance. A. house B. rain

Tiếng Anh Lớp 12: She is a rising star as a standup comedian, always able to bring down the …. during each performance. A. house B. rain C. roof D. kennel, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: She is a rising star as a standup comedian, always able to bring down the …. during each performance. A. house B. rain”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ