Tiếng Anh Lớp 12: Rewrite sentences without changing the meaning She was tired. She still had to cook the meal for the whole family. A. Tired as

Tiếng Anh Lớp 12: Rewrite sentences without changing the meaning She was tired. She still had to cook the meal for the whole family. A. Tired as she was, she still had to cook the meal for the whole family. B. She still had to cook the meal for the whole family; however, she was tired. C. Because she was not tired enough, she still had to cook the meal for the whole family. D. She still had to cook the meal for the whole family but tired., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Rewrite sentences without changing the meaning She was tired. She still had to cook the meal for the whole family. A. Tired as”

  1. Giải đáp: A

    Giải thích: cấu trúc mệnh đề quan hệ chỉ sự nhượng bộ: Adj + as + S + be, S V: mặc dù…

    Dịch: Mặc dù mệt, cô ấy vẫn phải nấu ăn cho cả gia đình.

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ