Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words. A. facility B. characterise C. irrationa

Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words. A. facility B. characterise C. irrational D. variety, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words. A. facility B. characterise C. irrationa”

 1. Giải đáp B

  Giải đáp A, D, C trọng âm số 2. Giải đáp B trọng âm số 1.

  A. facility /fəˈsɪləti/ (n) những tiện nghi               

  B. characterise /ˈkærəktəraɪz/ (v) mô tả

  C. irrational /ɪˈræʃənl/  (a) phi lý      

  D. variety /vəˈraɪəti/ (n) nhiều

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ