Tiếng Anh Lớp 12: “____” – “ Oh, That sounds interesting” A. How  are the cakes? B. What cakes do you like? C. Would you like some cakes? D. What

Tiếng Anh Lớp 12: “____” – “ Oh, That sounds interesting” A. How  are the cakes? B. What cakes do you like? C. Would you like some cakes? D. What do you think about the cakes?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ