Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Anna: “Personally, I love peacefu

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Anna: “Personally, I love peaceful and quiet life in rural areas.” – Jenny: “__” A. Neither do I. B. No, I won’t. C. So do I. D. Yes, I like it., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ