Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Martin Luther King devoted his life

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Martin Luther King devoted his life to the ____ of voting right for black people. A. effort B. realization C. achievement D. performance, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Martin Luther King devoted his life”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ