Tiếng Anh Lớp 12: Lenses , ________ , are used to correct imperfections in eyesight .  A . are the forms of glasses and contact lenses  B . in the fo

Tiếng Anh Lớp 12: Lenses , ________ , are used to correct imperfections in eyesight .  A . are the forms of glasses and contact lenses  B . in the form of glasses and contact lenses  C . glasses and contact lenses which form  D . glasses and contact lenses may be formed  Cho em công thức của câu này luôn ạ , em cảm ơn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ