Tiếng Anh Lớp 12: Jennifer is giving Liz a house-warming present. – Liz: “Thanks for the nice gift you bought for us.” – Jennifer: “____

Tiếng Anh Lớp 12: Jennifer is giving Liz a house-warming present. – Liz: “Thanks for the nice gift you bought for us.” – Jennifer: “______.” A. Congratulations! B. Good job! C. I’m sorry. D. I’m glad you like it., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ