Tiếng Anh Lớp 12: In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17%. In 1969, it was about 20%. A. The rate of urbanization in Indonesia in

Tiếng Anh Lớp 12: In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17%. In 1969, it was about 20%. A. The rate of urbanization in Indonesia increased by 3% in 1969 followed by a slight fall to 17% in 1960. B. The rate of urbanization in Indonesia rose to 20% before falling to 17% in the period of nine years from 1960. C. In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17% after falling slightly by 3% in the period of nine years. D. In 1960, the rate of urbanization in Indonesia was about 17% followed by a slight increase of 3% in 1969., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ