Tiếng Anh Lớp 12: If there are aliens out there, do you think they are much more ____ advanced than we are? A. technological B. technologically C.

Tiếng Anh Lớp 12: If there are aliens out there, do you think they are much more ____ advanced than we are? A. technological B. technologically C. technology D. technologies, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: If there are aliens out there, do you think they are much more ____ advanced than we are? A. technological B. technologically C.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ