Tiếng Anh Lớp 12: If the tree hadn’t been so high, he __________ it up to take his kite down. A. could have climbed B. climb C. is climbing

Tiếng Anh Lớp 12: If the tree hadn’t been so high, he __________ it up to take his kite down. A. could have climbed B. climb C. is climbing D. climbed, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: If the tree hadn’t been so high, he __________ it up to take his kite down. A. could have climbed B. climb C. is climbing”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ