Tiếng Anh Lớp 12: I don’t remember the man. You met him at the canteen last week. A. I don’t remember the man whom you met at the canteen

Tiếng Anh Lớp 12: I don’t remember the man. You met him at the canteen last week. A. I don’t remember the man whom you met at the canteen last week. B. I don’t remember the man whom you met him at the canteen last week. C. I don’t remember the man that you met him at the canteen last week. D. I don’t remember the man whose you met at the canteen last week., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: I don’t remember the man. You met him at the canteen last week. A. I don’t remember the man whom you met at the canteen”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ