Tiếng Anh Lớp 12: How many times ____ New York? A. has Charles been visiting B. has Charles visited C. have Charles been visiting D. have Cha

Tiếng Anh Lớp 12: How many times ____ New York? A. has Charles been visiting B. has Charles visited C. have Charles been visiting D. have Charles visited, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: How many times ____ New York? A. has Charles been visiting B. has Charles visited C. have Charles been visiting D. have Cha”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ