Tiếng Anh Lớp 12: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read. –  Hana: “The book is really interesting and educational.” -Jenifer:

Tiếng Anh Lớp 12: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read. –  Hana: “The book is really interesting and educational.” -Jenifer: “                  .” A. That’s nice of you to say so.B. I’d love it. C. Don’t mention itD. I couldn’t agree more., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai