Tiếng Anh Lớp 12: Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus. A. large quantity B. small q

Tiếng Anh Lớp 12: Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus. A. large quantity B. small quantity C. excess D. sufficiency, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus. A. large quantity B. small q”

 1. Giải đáp B

  abundance = dư thừa, phong phú

  A. large quatity: số lượng nhiều

  B. small quatity: số lượng ít     

  C. excess: dư thừa

  D. sufficiency: đầy đủ  

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ