Tiếng Anh Lớp 12: Chọn đáp án đúng: 12. Although he is only the spokesman of the ministry, Mr. Craven acts as if he ___ the decisions. A.is making

Tiếng Anh Lớp 12: Chọn đáp án đúng: 12. Although he is only the spokesman of the ministry, Mr. Craven acts as if he ___ the decisions. A.is making B.were making C. Would make D.would have made (Cho em xin đáp án và giải thích với ạ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai