Tiếng Anh Lớp 12: Although he tried his best, he could not make his voice_______ A hear B. to hear C. hearing D. heard

Tiếng Anh Lớp 12: Although he tried his best, he could not make his voice_______ A hear B. to hear C. hearing D. heard, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ