Tiếng Anh Lớp 12: Although Brenda came last, everyone agreed she had ________ her best. A. had B. got C. done D. made

Tiếng Anh Lớp 12: Although Brenda came last, everyone agreed she had ________ her best. A. had B. got C. done D. made, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Although Brenda came last, everyone agreed she had ________ her best. A. had B. got C. done D. made”

  1. Giải đáp C                

    Cụm động từ: do someone’s best: làm hết sức mình

    Câu này dịch như sau: Mặc dù Breda đến sau cùng nhưng mọi người đã đồng ý rằng cô ấy đã làm hết sức mình.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ