Tiếng Anh Lớp 12: After the storm the …..of a small ship was thrown up on the shore A.damage B.breakage C.wastage D.wreckage

Tiếng Anh Lớp 12: After the storm the …..of a small ship was thrown up on the shore A.damage B.breakage C.wastage D.wreckage, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai