Tiếng Anh Lớp 11: William was as__ as a cucumber when the hash punishment was meted out to him by the judge. A. cool    B. cold     C. placid      D. i

Tiếng Anh Lớp 11: William was as__ as a cucumber when the hash punishment was meted out to him by the judge. A. cool    B. cold     C. placid      D. impassive, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ