Tiếng Anh Lớp 11: .____ UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Li

Tiếng Anh Lớp 11: .____ UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage List in 2014. A. Meeting B. Met C. To meet D. Having met, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

11 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 11: .____ UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Li”

  1. Giải đáp: D

    Giải thích: Đạt được các tiêu chí của UNESCO về giá trị phổ quát nổi bật đối với nhân loại, Khu phức hợp danh lam thắng cảnh Tràng An đã được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới năm 2014.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ