Tiếng Anh Lớp 11: ……………………. that he was poor, I offered to pay his fare. A. Knowing B. Known C. Knew D. Havin

Tiếng Anh Lớp 11: ……………………. that he was poor, I offered to pay his fare. A. Knowing B. Known C. Knew D. Having knew, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ