Tiếng Anh Lớp 11: Raise the gun to your shoulder, aim _______ the target, and try not to kill anyone.

Tiếng Anh Lớp 11: Raise the gun to your shoulder, aim _______ the target, and try not to kill anyone., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai