Tiếng Anh Lớp 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. My darling, you looked ____ in th

Tiếng Anh Lớp 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. My darling, you looked ____ in that dress. A. beauty B. beautify C. beautiful D. beautifully, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai