Tiếng Anh Lớp 11: I would like to………… Mr Fukuyama to present the trophy to the victorious team. A. call over      B. call out        C. call up

Tiếng Anh Lớp 11: I would like to………… Mr Fukuyama to present the trophy to the victorious team. A. call over      B. call out        C. call upon    D. call up, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ