Tiếng Anh Lớp 11: 1.She ______at the weekend so she has lots of free time A.hardly B.hardly work C is hardly working D.hardly is working 2.opp

Tiếng Anh Lớp 11: 1.She ______at the weekend so she has lots of free time A.hardly B.hardly work C is hardly working D.hardly is working 2.opposite The is a small but COSY bar where live music is played daily A. Terrible B.scared C.comfortable D.uncomfortable, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai