Tiếng Anh Lớp 10: They always kept on good _______ with their next-door neighbors for the children’s sake. A. relations B. terms

Tiếng Anh Lớp 10: They always kept on good _______ with their next-door neighbors for the children’s sake. A. relations B. terms C. will D. relationship, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ