Tiếng Anh Lớp 10: There are about twenty                so people waiting in the office. A.  but                   B. and                  C. for

Tiếng Anh Lớp 10: There are about twenty                so people waiting in the office. A.  but                   B. and                  C. for                             D. or, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: There are about twenty                so people waiting in the office. A.  but                   B. and                  C. for”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ