Tiếng Anh Lớp 10: the liberation of women, women can take part in social activities. A.  Because            B. Thanks to                  C. While

Tiếng Anh Lớp 10: the liberation of women, women can take part in social activities. A.  Because            B. Thanks to                  C. While               D. As, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: the liberation of women, women can take part in social activities. A.  Because            B. Thanks to                  C. While”

 1. B
  Because + a clause: bởi vì

  Thanks to: nhờ vào

  While: trong khi

  As: khi, vì

  Dịch nghĩa: Nhờ vào sự giải phóng phụ nữ nên phụ nữ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội

  Trả lời
 2. B
  Because + a clause: bởi vì
  Thanks to: nhờ vào
  While: trong khi
  As: khi, vì
  Dịch nghĩa: Nhờ vào sự giải phóng phụ nữ nên phụ nữ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ