Tiếng Anh Lớp 10: The answer is too important to forget. A.  We must answer the question. B.  The answer is not important. C.  We must try to forge

Tiếng Anh Lớp 10: The answer is too important to forget. A.  We must answer the question. B.  The answer is not important. C.  We must try to forget the answer. D.   We must remember the answer., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: The answer is too important to forget. A.  We must answer the question. B.  The answer is not important. C.  We must try to forge”

 1. D
  Cây đề: Câu trả lời quá quan trọng đến nỗi mà không thể quên.

  A.  Chúng ta phải trả lời câu hỏi.

  B.  Câu trả lời thì không quan trọng.

  C.  Chúng ta phải cố gắng để quên câu trả lời.

  D.  Chúng ta phải nhớ câu trả lời.

  Cấu trúc: too + adj + (for O) to V… (Quá…đến nỗi mà không thể làm gì)

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ