Tiếng Anh Lớp 10: not until 1915 that the cinema really became an industry. A. It is                  B. It was               C. There is            D.

Tiếng Anh Lớp 10: not until 1915 that the cinema really became an industry. A. It is                  B. It was               C. There is            D. There was, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: not until 1915 that the cinema really became an industry. A. It is                  B. It was               C. There is            D.”

  1. B
    Cấu trúc:

    It + be + not until + adv of time/ a clause + that + a clause

    Động từ ở mệnh đề phía sau “that” ở thì quá khứ đơn nên động từ “to be” phía trước là was

    Dịch nghĩa: Mãi cho đến năm 1915 thì phim ảnh mới thực sự trở thành một nền công nghiệp.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ