Tiếng Anh Lớp 10: It is raining heavily with rolls of thunder. We ______ such a terrible thunderstorm. would never see B. had never seen C. have never se

Tiếng Anh Lớp 10: It is raining heavily with rolls of thunder. We ______ such a terrible thunderstorm. would never see B. had never seen C. have never seen     D. never see, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai