Tiếng Anh Lớp 10: I regret behaving so impolitely with her and she was disappointed. A.  Unless I behave so impolitely with her,she would not be disapp

Tiếng Anh Lớp 10: I regret behaving so impolitely with her and she was disappointed. A.  Unless I behave so impolitely with her,she would not be disappointed. B.  Provided that I did not behave so impolitely with her, she would not be disappointed. C.  I wish I did not behave so impolitely with her. D.  If I had not behaved so impolitely with her, she would not have been disappointed., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai