Tiếng Anh Lớp 10: ____ had she arrived home than she realized that she had left her wallet at the office. A.  Hardly             B. Scarcely

Tiếng Anh Lớp 10: ____ had she arrived home than she realized that she had left her wallet at the office. A.  Hardly             B. Scarcely           C. No sooner        D. Not only, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai